შესრულებული პროექტები

შპს “ინოვა ჯორჯია”

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის პროცესი დასრულებულია. გაწერილია ინსტრუქციები. ჩატარდა სახანძრი და პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი. გამოვლინდა რისკები და დაისახა გეგმები. კომპანია სიამოვნებით ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს და ზრუნავს თანამშრომლების უსაფრთხოებაზე