შესრულებული პროექტები

შპს “ბენე ჯგუფი”

შპს “უსაფრთხო გარემო”– ს ტრენერებმა შპს “ბენე ჯგუფი”– ს პერსონალთან: პირველადი სამედიცინო დახმარების და სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი ჩაატარა. შპს “ბენე ჯგუფი” ამა წლის 18 თებერვლიდან ჩვენი კომპანიის მომხმარებელია.