შპს "ჯავახავტოგზა"

ჩვენმა სპეციალისტებმა შპს "ჯავახავტოგზა"–ს ასფალტის და ქვის სამტეხლო საწარმოში ჩაატარეს რისკების გამოვლენის პირველადი სამუშაოები.