სერვისები

შპს "უსაფრთხო გარემო" გაგიწევთ კვალიფიციურ მომსახურებას შრომის უსაფრთხოების საკითხებში: დაგინერგავთ უსაფრთხოების ნორმებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. გაგიწევთ საკონსულტაციო, აუდიტორულ და საექსპერტო სერვისს. გაგიწერთ ინსტრუქტაჟებს ყველა საქმიანობისათვის. ჩავატარებთ გეგმიურ ტრენინგებს და ინსტრუქციებს. შეგიმოწმებთ სახანძრო ინვენტარს. შეგიფასებთ რისკებს და დაგიგეგმავთ პრევენციულ სამუშაოებს. შეგირჩევთ თქვენთვის საჭირო ეკიპირებას. გაგითვლით, დაგიმზადებთ და დაგიმონტაჟებთ უსაფრთხოების ნიშნებს. (ნორმების შესაბამისად). დაგილაგებთ და გაგიკონტროლებთ საჭირო დოკუმენტაციას. განვახორციელებთ გეგმიურ მონიტორინგს. შეგიმოწმებთ სახანძრო ინვენტარს. ვუზრუნველვყოფთ გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ნორმების დაცვას კომპანიის სამუშაო გარემოში. ნარჩენების მართვა. შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მხრივ საჭირო დოკუმენტაციის წარმოებას. შეგიდგენთ საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმას. ჩვენი ვებგვერდი – http://hsem.ge ჩვენი მეილი – info@hsem.ge ტელეფონი – 577 105 752 P.S. სერვის განახორციელებენ გამოცდილი და აკრედიტებული სპეციალისტები.

სახანძრო უსაფრთხოება, შრომის უსაფრთხოება, ჰიგიენა, პირველადი სამედიცინო დახმარება, სიმაღლეზე მუშაობა, დახურულ სივრცეში მუშაობა, წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლის შენახვა და ექსპლუატაცია, ავტოგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოება, ერგონომიკა, სტიქიური უბედურების დროს ქცევის წესები – მიწისძვრა, წყალდიდობა, მეწყერი და ზვავი...

რისკების შეფასება: სამუშაო გარემოს სრული შესწავლა, პროცესების დიაგნოსტიკა, მოწყობილობა–დანადგარების, ოპერაციების და გარემოს იდენტიფიკაცია რისკების და საფრთხეების გათვლები, შესაბამისი დოკუმენტის შექმნა, პრევენციული ზომების შემუშავება, კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შერჩევა.

შესრულებული პროექტები